Garantili ürünlerin tamir süresi, onarım ve iade süreci

809
56435

Telefon Garanti süresi, iade şartları, ürün değişim şartları, azami tamir süresi, ayıplı mal gibi birçok sorunun yanıtını bulacağınız en kapsamlı rehbere hoşgeldiniz. Avuç dolusu para vererek, hevesle cep telefonu alıyoruz. Kullanmaya başlıyoruz ve birkaç gün içinde durup dururken sorunlar çıkmaya başlıyor. Ne yapmalıyız?

Güncelleme Notları: Bu yazı 5 Ağustos 2021 tarihinde güncellenmiş olup. Eksik, değişen bilgi olup olmadığı kontrol edilmiş ve yeni durumlar yazıya eklenmiştir.

Bu yazımızda aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız:

1- Aldığım ürün eksik veya hatalı gelirse ne yapmalıyım?

2- Alışveriş yaparken bilmediğim, anlamadığım bir şart beni mağdur etti ne yapmalıyım?

3- Satın aldığım telefonu iade etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

4- Telefonu garantiye yolladım. 1 aydır telefonu geri alamadım. Azami tamir süresi kaç gündür? Ne yapmalıyım?

5- Cep telefonunda garanti süresi kaç yıldır?

6- Hangi durumlarda cep telefonunu ücretsiz tamir etmek zorundalar?

7- Değişim, ücretsiz onarım veya para iadesi alınamadığı takdirde, nerelere müracat etmeliyiz?

Bu tarz sorularda özellikle, 2013 yılında değiştirilen Tüketici Kanunu’na bakmamız gerekiyor. Biz de yazıyı hazırlarken bunu baz aldık.

iphone-kirik-ekran

28 Kasım 2013 yılında Tüketici Kanunu değişti. Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Tüketici kanunun bazı maddelerine bakalım:

Haksız Şart maddesi(5. madde)

 Tüketicinin aleyhinde sonuçlar doğuracak şekilde, satıcı haksız şart öne süremez deniliyor. Ürünle ilgili şartlar tüketicinin anlayabileceği kadar açık ve anlaşılır olmalı.

Ayıplı mal maddesi(8. madde)

Cihazın size anlatılan özellikleri ile size gönderilen cihazın özellikleri uymuyorsa, bu ayıplı mal kategorisine girer. Yine kutusundan eksik malzeme çıkması da bu kategoride.

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. (Madde 9)

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.

Peki ayıplı mal olduğu anlaşılırsa, neler yapılmalı?

ayipli-mal

Madde 11- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Örnek olay: Bu olay bir arkadaşın başına geldi. 

1- Arkadaş A firmasından telefon satın aldı.

2- Arıza nedeniyle cihaz 3 kez servise gitti.

3- Arkadaş tüketici hakem heyetine başvurdu. (A firmasından değil de parayı Apple’dan istedi.)

4- 2 ay sonra tüketici hakem heyeti para iadesine karar verdi.

5- Apple (veya LG farketmez) itiraz etti. Parayı A firmasından istemeli dedi.

6- Tüketici hakem heyeti kararını değiştirmedi. Rapor şöyle:

“Her ne kadar tüketici satıcı firmadan almış olsa da, tüketici talebi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Tüketicinin almış olduğu cihazın iki kere değişmiş olması 3 ncü kez de arızalı olmasından dolayı ayıplı olarak üretilen cihazdan, üretici firmanın sorumluluğu bulunmaktadır. Bilindiği üzere 6502 sayılı yasanın ayıplı mallar başlıklı ispat yükü madde 10(I) fıkrasında teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz hükmü yer almaktadır. Bu nedenle talebin yerinde olduğu anlaşılmakta, ……….. cep telefonunun satıcıya teslim edilerek, fatura bedeli olan  …………… nin tüketiciye iadesine karar verilmiştir.”

Cayma Hakkınızı kullanabilirsiniz

Not: Cayma hakkı uzaktan satışlar için geçerlidir. 6502 sayılı tüketiciyi koruma yasasında, mağazadan görülerek alınan ürünlerde cayma hakkından bahsedilmemektedir. Yine de bazı mağazalar, belirli şartlar altında ürün iadesi alabiliyorlar. Ama bu tamamen onların elinde olan bir şey. 

Uzaktan satışı yapılan ürün için (İnternet, tv vs..);

Tüketici, satın aldıktan sonra on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. (Madde 48)

Not: Yukarıdaki maddenin uygulanmasında sorunlar var. Birçok satıcı firma kutusu açılmış veya sim kart takılmış diyerek ürünün iade edilmesini kabul etmiyor ve sorunlu cihazı servise yönlendirmekle yetiniyorlar.

Azami tamir süresi kaç gündür? (2018)

2017 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre azami tamir süresi 20 iş günüdür. (İş günü: 13 Haziran 2015 tarihli resmi gazeteye göre ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade etmektedir.)

20 iş günü dolduğunda ne yapabilirim?

Verdiğiniz ürünü 20 iş günü içinde tamir etmedikleri veya size ücret iadesi yapmadıkları takdirde, mail, dilekçe veya posta yoluyla ücret iadesini veya yenisiyle değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Satıcılar 30 gün içinde bu talebinizi yerine getirmekle yükümlüler. Bazı servisler size yeni ürün alabilmeniz için veya ücret iadesi alabilmeniz için rapor veriyor. Siz de bununla satıcı firmaya giderek ya yeni ürün yada para iadesi alabiliyorsunuz.

Ürün servisteyken garanti süresi dolarsa ne yapabilirim?

Cihazınızın serviste geçirdiği süre boyunca ek süre garantinizin sonuna eklenir. Bu yüzden cihazın servisteyken garantisinin dolması mümkün değildir.

Peki sorun yaşadığınızda nerelere başvurabilirsiniz?

MADDE 68 – (1) Değeri 4570 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6860 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemelerine başvurulmalıdır. (2018 güncel değerler alınmıştır.)

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda:

Bu kapsamda 2021 yılı için; büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Peki tüketici hakem heyetinin verdiği kararlara itiraz edilebilir mi?

Evet. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edilebilir.

Cihazın garanti süresi nasıldır?

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.

Eğer onarım için garantiye cihazınızı teslim ettiniz ve 20 iş günü içinde cihaz tamir edilmedi veya cihazın tamirinin mümkün olmadığını söylediler. O halde;

Madde 11-

 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

alo-175-tuketici-haklari

Kafanıza takılan noktaları ALO 175 Tüketici Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.

Mağazadan satın aldığım ürünü hiç kullanmadım. İade edebilir miyim? Değiştirebilir miyim?

Maalesef hayır. Mağazadan bakarak, görerek aldığınız için iade veya değişim hakkınız kanunen yoktur. Ancak işletme bunu yapacağını taahhüt ettiyse yapabilirsiniz. Mal arızalı ise iade veya değişim hakkınız olur.

Birçok hakkım olduğunu okudum. Ancak satıcı bunu kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Size tüketici yasalarının sağladığı hakları satıcı kullandırtmak istemiyorsa tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekmekte. Tüketici hakem heyetinin limitlerini geçen bir alışveriş söz konusuysa tüketici mahkemelerine başvurmalısınız.

Sorunuzu sorun. Sorulara genellikle en geç 24 saat içinde cevap verilmektedir.

809 YORUMLAR

 1. fatih bey merhaba a7 2017 telefonumun ekranı kırıldı ve servis para karşılığında erkanı değiştirdi ve 3 4 gün geçmeden ekranda morluklar meydana geldi tekrar götürdüm ve müşteri hatası dediler kabul etmediler şikayet etsek tekrar değişim olurmu

  • Telefonumu garantiye gönderdim . Tam 10 gün oldu. Pupa bilişim ile Kocaeli’ye gönderildi. Telefonumun Hakkı’nda hala bilgi alamadım. Gerek teknik servisi aradım gereksede pupa bilişimi aradım. Bir sonuca ulaşamadım. Telefonum Hakkı’nda bilgiye sadece ime numarası kullanarak bilgi alabileceğim yer var mı? Varsa nereden ulaşabilirim. Yada başka be yapabilirim

 2. Merhaba telefonumu teknosa aracılığıyla efor teknik servisine gönderdim efor cihaz takibi sayfasından baktım yapılmış diyor ne zaman teknosa ya ulaşır cihazım

 3. Ben 24 kasımda huawei markalı bir telefon aldım ancak faturaya ek bir telefon olduğunu ve bir sorun çıkmayacağını söylediler ürün sıfır geldi kurulumunu ben yaptım ancak ürün yeni olmasına rağmen eski telefonumdan fazla kasma donma yapıyor gidip sorduğumda sistemsel sorun güncelleme geldiğinde düzeleceğini söylediler fatura başkasının üzerine ve bana fatura vermediler iade alabilir miyim yardımcı olursanız çok sevinirim

 4. Merhaba Fatih bey.
  Blade x9 marka telefonun ekranında sorun vardı garantiye gönderdik 29.11.2018 tarihinde ekran değişimi için parça beklendigi söylendi. Bugün itibariyle 26 is günü dur telefon servisten dönmedi. Ücret iadesi talep etsem ama durumu nedir birde THH den ne kadar sürede karar çıkıyor.Teşekkürler

 5. Merhaba Fatih Bey,
  Asus marka cep telefonum’um iç ekranı kırılmış, servise verdim ve 18 iş gününde bana döndü telefon fakat ürünü servisten teslim aldığım akşam ekranın düzgün takılmadığını ve orta kısmında büyük bir boşluk olduğunu bu yüzden de power tuşunun düzgün çalışmadığını fark edip ertesi gün yeniden servise bıraktım. acaba 1 ay içinde 21 iş gününden fazla serviste kaldığı için telefon , telefonun değiştirilmesi ya da para iadesi söz konusu olabilir mi ?

 6. iyi gunler Fatih bey.
  sahibi oldugum samsung s8 telefonuma satın alırken kasko yaptırdım, telefonun ekranı kendi hatam sonucu kırıldı ve aldığım bayiden tamir edilmesi için cihazı gonderdim, genpanın sitesine girdigimde hasar açılış tarihi 05.12.2018, teknik servis kayıt tarihi ise13.12.2018 olarak görünüyor. 19.12.2018 tarihinde ise kasko muhafiyet ucreti ile alakalı bir mesaj aldım ve ödemeyi 27.12.2018 tarihinde yaptım. şimdi benim sorum söyle olacak. yasal olan cihaz tamir suresi bu sartlarda hangi tarihte baslıyor? hasar açılış tarihindemi? teknik servis kayıt tarihindemi? yoksa muhafiyet ödemesini yaptığım tarihtemi? eğerki yasal tamir süresi ayın 5’i yada 13’ünde başlıyorsa 20günlük süre çoktan dolmuş demektir, bu durumda telefonun ücretinin iadesini yada yenisini talep etmem mumkunmudur??? teşekkürler

 7. Merhaba , benim telefonum 4 kez aynı şikayetten servise gitti. 3. Kez gittiğinde telefonu değiştirdiler,
  değiştirdikleri telefonda da aynı sorun oluştu. Toplamda 4 defa ücretsiz onarım gördü ve garantinin bitmesine 6 ay var . Bi üst modelini istiye bilirmiyim. Teşşekürler.

 8. Kolay gelsin benim sorum ben telefonumu 21.12.2018 tarihinde servise verdim şuan 14.01.2019 oldu telefon hala elime ulaşmadı 20 iş günü doldu para iadesi talep ede bilir miyim

 9. Merhaba. 4 gun once samsung J6 plus aldim fakat ses iletiminde sorun var. Ancak tlff u acip kapatinca gcuyor ama her yarim saatte bir tekrarlamak zorundayim. Ayrixa acilfiginda ekranin yarisi siyah oluyor.Tlf u turk telekomdan banka uzerinden aldim ve tamir istemiyorum degistirilmesini istiyorum. Bu konuda haklarim nelerdir ne yapnaliyim ,bilgi verebilirseniz cok sevinirim.

  • Merhaba. Servis tamir veya değişim konusunda karar verme yetkisine sahip Duygu hanım. Sonuçtan memnun kalmazsanız tüketici hakem heyetine cihaz değişimi veya para iadesi talebiyle başvurabilirsiniz.

 10. Merhabalar Fatih bey. Ben iPhone 6s marka cihazımı Kayseri Apple pupa yetkili servislerine pil şikayeti nedeniyle teslim ettim.Ama servis notunda ekran değişimi yapılacaktır yazmışlar acaba serviste telefonum hasarmı aldı bir yardımcı olabilir misiniz

 11. Merhaba fatih bey 26.12.2018 de Telefonum kendiliğinden kapandı garantiye gönderdim 23.01.2019 hala cvp yok ne yapmalıyım teşekkürler

 12. Merhaba ben iphone 7 plus telefonumu teknosadan garantiye gonderdim fakat hangi servise gittigini ve hangi durumda oldugunu bilmiyorum nerden takip edebilirim?

 13. Merhaba,
  23 ay önce aldığım kulaklığı Sony servise verdim ve para iadesi kararı çıktı. O zamanlar ürünü 150 tl ye almıstım indirimden. Şu an minimum fiyatı 475 tl İnternette. Sony, ellerinde cihazdan ya da muadilinden olmadığını ısrarla söylüyor. 150 tl yi alacagıma arızalı kulaklığımı geri alırım daha iyi dediğimde de o kulaklık imha edilmiş diyorlar. Hakem heyetine basvursam sonuc alabileceğim bir konu mudur? Teşekkür ederim

 14. Merhabalar Fatih Bey, Vatan bilgisayardan Reeder marka bir cep telefonu aldım ve telefonun ekranını kırdım. Dışarıda özel servis olmamasından dolayı mecburen Vatan bilgisayar aracılığıyla servise gönderdi. Servisten kullanıcı hatası olduğunu ve ekran değişimi gerektiği, masrafının ise 475 lira olduğu, eğer onaylıyorsam onay yazarak tamirat isteğini onaylayabilirsiniz gibi bir mesaj geldi ve ben 475 lira masrafa razı olarak onayladım. Fakat yasal teslim süresinde tarafıma cihaz teslim edilemedi. Bunun üzerine ücret talebinde bulunarak tüketici hakem heyetine başvurdum. Hakem heyeti beni haklı buldu ve ücret talebimi kabul etti. Vatan bigisayar bunu ödemek istemedi ve ben icra başvurusuyla telefonun fatura tutarının tamamını aldım. Aradan 2 yıldan fazla zaman geçti ve Vatan bigisayarın avukatı olduğunu söyleyen bir avukat tarafıma bir tebligat göndererek 475 tl servis ücretini 3 iş günü içerisinde talep etmekte. Buna hakları var mıdır veya ne yapmam gerekir. Bilgi verirseniz çok sevinirim

 15. meraba cihazım 6 parmak izi zor okuyor ve sag üst taraf ekranı bastırınca oynuyor diye servise verdim sag alt taraftada da düşmeye bağlı iz var apple onarım merkezine incelemeye gitti diye mesaj geldi sizce cihazım kullanıcı hatası diye garanti dışı kalırmı yarın sabah kargoya vermedilerse gidip geri almayı düşünüyorum

 16. Merhaba telefonumun iphone garanti süresi doldu ve pil değişimi için göndermistim 20 iş gününü geçirdiler üstelik hiç bir tamirat yapılmadan geri gönderiyorlar garantisi olmadığı için para iadesi yada talep edebileceğim bir şey var mıdır ?

  • Merhaba. Garanti süresi içinde onlara gönderdiyseniz, yetkili serviste geçen süre garanti süresine eklenir Merve hanım. 20 iş günü geçtiyse para iadesi veya cihaz değişimi talebi ile tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz.

 17. Merhaba.Huawei marka telefonumu garantiye gönderdim.Parça bulunamadığından bir üst modeli gönderileceği söylendi.Üs modelini kabul etmeyip o modelin üzerine fiyat ekleyip başka bir model alma teklifinde bulundum.Bunun olamayacağını söylediler.Böyle bir hakkım var mıdır.Şimdiden teşekkür ederim

  • Merhaba. Üst modelini göndermekle yapmaları gerekeni yapmışlar. Ücret farkı verme hakkını Apple da vermiyor. Sanırım tüm markalar böyle yapıyor. Hak meselesine gelince mahkemeye vermeden bilemeyiz.

 18. Merhaba
  Samsung gear iconx 2018 marka kablosuz kulaklık almıştım yaklaşık 700 tl ye. arızası çıktı samsung parça temin edemedikleri için ücret iadesi yaptılar. Bir kaç ay sonda samsung Note 9 tel aldım ve yanında hediye aynı kulaklığı hediye gönderdiler. Kulaklığın faturası var fakat hediye geldiği için fatura bedeli yok. 0.01 tl fatura bedeli. Yine aynı arıza ile karşı karşıya geldim. Ürün tamiri yapılamaz ve yenisi temin edilemez ücret iadesi gibi geri dönüş yapılırsa nasıl bir yol izleyebilirim. Umarım güzel açıklaya bilmişimdir..şimdiden teşekkür ediyorum
  İyi Çalışmalar
  Saygılarımla
  Murat

 19. Merhaba Huwaei Mate 20 lite talefonumu servise yolladım 2 yıl garantisi var teşefonu alalı 3 ay oluyor.20 iş günü dolmak üzere. Ekranı kırıktı garantiye girmediği için 596 TL ödeme yaptım parça bekleniyor dediler. 20 iş günü dolunca ne yapmalıyım para iadesi alabilir miyim? Şimdiden teşekkürler

  • Merhaba. 20 iş günü dolunca servisin belirlenen zamanda tamiri gerçekleştirmediği gerekçesiyle thh’ne başvurabilirsiniz. Eğer istediğiniz şey telefonunuzsa biraz daha onlara şans tanımanızı öneririm.

 20. Merhaba. Telefonumu garantiye yolladım ekranında herhangi bir kırık yoktu. Teknosanın servise göndermek için telefonumu incelediği tutanaktada kırık vs yazmıyor. ama telefonun ekranı kırık olduğu için kullanıcı hatası dediler. telefonu aldığımda alt geri tuşunun olduğu kısmında çatlak ve kırık var. elimde tutanak duruyor nasıl bir yol izlemeliyim.

 21. Merhaba Fatih hocam telefonumu garantiye yolladım ve 20 iş günü dolduktan sonra değişim talebinde bulundum 20 işgünü akabindeki 30 günün dolmasına 1 hafta var kvk nin internet sitesinden cihaz takibi yaptığımda “swap cihaz bekliyor statüsüne alınmıştır ” diyor ne yapmalıyım. Teşekkürler

 22. Merhaba Fatih bey Ben vatan bilgisayardan huawei p20 lite aldım ve aldıktan 8 gün sonra aniden youtube da video izlerken telefonun hoparlöründen gelen ses gitti vatan bilgisayara gittim durumu anlattım ve cihaz 8 günlük olduğu için para iadesi ve ya değişim istedim onlarda bunun kararını servisin verdiğini ve telefonu servise yollayacaklarını söylediler bende telefonumu servise gitmek üzere vatan bilgisayara teslim ettim. Şimdi sorum servis telefonu değiştirir ve ya para iadesi yapar mı? Yapmazsa Tüketici hakem heyetine başvurursam onların kararı sizce ne olur ? Telefonu bir kere bile yere düşürmedim hiç bir şekilde benden kaynaklanacak bir sorun yok. İyi çalışmalar.

  • Merhaba. Servis arızalı olduğu kararını verip tamir edebilir. Cihaz değişimi yapabilir. Para iadesine karar vereceğini pek sanmıyorum. Tüketici hakem heyetine ayıplı mal idddiaıyla başvurabilirsiniz. Onlar da cihaz değişimi veya para iadesine karar verecektir. 14 gün şartsız geri iade uzaktan alınan ürünler için geçerlidir. Siz Vatan’ın web sitesinden alsaydınız iade edebilirdiniz.

 23. Hocam merhaba elektronik bir saatimiz var firma bunu iade alıp fark vererek bir üst modelini aldık bu aldığımız saati iade etme şansımız var mi

 24. Merhaba.Ben medcell iletişimden xiaomi redmi notte 4 cep telefonu aldım.Şarj yuvası bozuldu. Garantiye gönderdim.Telefon değişimi yapacaklarını söylediler. Telefonumu 3 ay önce gönderdim fakat değişim yapmadılar. Aradığımda ise ürün bekleniyor diyorlar.Sizce ne yapmalıyım? Telefon değişimi için 3 ay uzun bir süre değil mi?

 25. Merhaba,ben 02.12.2018 tarihinde medimark magazasindan Nokia2 telefon aldım üzerinden 10 gün geçmeden telefon kendiliğinden kapandı bende aldığım yere iade değişim talebinde bulundum onlarda kutu olmadığı için sadece onarım yapılacağını söylediler bunu kabul ettim onarım yapıldıktan 1 ay sonra telefon yine kapandı yine servise verdim 10 gün sonra yine aynisi oldu tekrar gitsem yeni telefon verirler mi ne yapmalıyım

  • Merhaba. Markadan markaya servise göre değişiyor durum. Nokia ne yapıyor bilmyorum ama sorun çözülmezse ayıplı mal iddiasıyla tüketici hakem heyetine başvurursanız 2-3 ay içinde sorun çözülür. Para iadesi veya değişim alırsınız.

 26. Yaklaşık 1 yıl önce Xiaomi mi 6 cihaz aldım. Geri tuşu kendiliğinden işlev aldığı için yaklaşık 6 ay sonrasında delta servise gönderdim ekran değişimi yapılarak tekrar bana gönderildi. Sorun giderilmiş fakat bu sefer de parmak izi sensörü bozuk geldi. Bu sebeple tekrar gönderdim. Tekrar ekran değişimi yapıldığı bilgisi görünüyordu sistemde. Parmak izi sensörü çalışıyor ama eskisi kadar sağlıklı ve hassas değil. Bu sefer de sol navigasyon tuşunun ışığı diğerine göre az yanıyor galiba buna bağlı olarak da çoğunlukla tuş işlev almıyor şuan tekrar delta servise gönderdim. Aynı zamanda değişen ekranın da orijinal olduğundan şüpheliyim. Cihaz değişimi olabilir mi ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

 27. Selamlar fatih bey ıphone 7 aldım 1 ay sonra hat operatör değişikliği yapmıştım yeni hattımı takarken kafamın dalgınlıyla sim kart tepsisiz şekilde kattım sonra iğne yardımıyla simkartı cıkarttım bir daha sim kartı hiç görmüyor sim kartı takın dıyor garantiye gitti hiç bi şekilde yapılmaz diye söylendi 3 milyar verirseniz sıfırını gönderelim diyorlar ne yapmalıyım teşekkür ederim

 28. Merhaba; HEPSİBURADA ‘dan LG G5 model telefon aldım ve bu site tarafından verilen garanti devam etmektedir. Telefon son 6 ay içinde 4 kere arızalı olduğundan dolayı servise gitti ve yaklaşık 60 gün telefonumu kullanamadım.

  1. 09/2018 tarihinde Ekran açılmadığı için servise gönderdim.
  – Arıza giderildi. Çalışır halde elime ulaştı.

  2. 01/2019 tarihinde GPS çalışmadığı, Navigasyonu kullanamadığımı ve play store dan GPS test uygulmasında da bağlantı olmadığını gördüğümü ifade ederek servise yolladım.
  – “GPS sistemi kontrolü yapıldı. GPS sisteminde sorun görülmemiştir”
  şeklinde açıklama yapılarak arıza giderilmeden bana geri yollandı. Arıza devam ediyordu ve GPS bağlanmıyordu.

  3. 02/2019 tarihinde GPS arızasının devam ettiği ve bir önceki ekranın görüntülerinin ekranda kaldığı (ghost screen) arızalarının olduğu ifade ederek servise tekrar yolladım. Yaşadığım sıkıntıyı başka telefonla karşılaştırarak videosunu çektim telefonun içinde yolladım.
  – “Elektronik kart modül değişimi yapıldı, testleri yapıldı.” açıklamasıyla tarafıma yollandı. GPS bağlantı sorunu devam ediyor. Ghost screen arızası artarak devam ediyordu.

  4. Telefonun arızalarının devam ettiğini söyledim ve servis telefonumu göndermemi istedi.
  – “Ekran değişti, test yapıldı” açıklamasıyla geri geldi telefon. Halen GPS çalışmıyor, ara ara hayalet ekran sorunu devam ediyor ve bazen telefon sinyali gidiyor.

  Arızalar giderilmemesi ve iade ve değişim istememe rağmen bir sonuç alamadım. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.
  Teşekkür ederim.

 29. Fatih bey merhaba. Yaklaşık 1 yıl önce Xiaomi mi 6 cihaz aldım. Geri tuşu kendiliğinden işlev aldığı için yaklaşık 6 ay sonrasında delta servise gönderdim ekran değişimi yapılarak tekrar bana gönderildi. Sorun giderilmiş fakat bu sefer de parmak izi sensörü bozuk geldi. Bu sebeple tekrar gönderdim. Tekrar ekran değişimi yapıldığı bilgisi görünüyordu sistemde. Parmak izi sensörü çalışıyor ama eskisi kadar sağlıklı ve hassas değil. Bu sefer de sol navigasyon tuşunun ışığı diğerine göre az yanıyor galiba buna bağlı olarak da çoğunlukla tuş işlev almıyor şuan tekrar delta servise gönderdim. Aynı zamanda değişen ekranın da orijinal olduğundan şüpheliyim. Cihaz değişimi olabilir mi ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler

 30. Merhaba fatih bey bi sorum olacaktı telefonum (j7 2016) jarj yeri bozuktu aldigim yer yani bayiye verdim ordan servise gitti bana dedi servis ana kart su geçmis 762 lira hesap cilarttilar ama ben eminimjarj yerimin bozuk olduguma 20 iş günü oldu degistirebilirmiyim telefonumu yardımcı olursanız sevinir

 31. Merhaba samsungdan aldığım telefonun ekraanında 2 adet paralel çizgiler var. Aldığımda ekrandaki plastik jelatinden zannettim onu çıkarttığımda ekrandaki lekelerin geçmediğini farkettim. Teknosaya götürdüm telefonun heryerine bakıp bana saçma sapan sorular sormaya başladı. Anlattığım diğer şikayetleri yazmayıp teknik servis baktığında sorunu anlar zaten diyip gönderdi servise. Servis arayıp daha 20 günlük telefona kullanıcı hatası. yok darbe almış bu yüzden pil bozulmuş ekranda lekelr olmş diyerek benden 1300 tl ücret talep etti. Yapmayın bana yollayın telefonu dedim. Hakem heyetine başvuracağım sonuç ne olur nasıl bi yol izlemeliyim lütfen yardımcı olun..

 32. mrhb ben teknosadan telefon almıstım garantıye gonderdım faakat garantıden gelen urun telefonumda cızık ve sım kart yerı kırık geldı urunu tekrar servıse gonderdık uru yenı ısteme sansım varmı ne yapmam gerekıor

 33. Merhaba Fatih Bey, apple 6s telefonum kendı hatamla kırıldı ekranım ama telefonumun sessize alma-çıkarma bolmesı sessıze aldıgımda kendı kendıne bunu defalarca tekrarlıyor kednliğinden tus atıyormus gibi oluyor ekranı yaptırdıgım takdırfe yenısını verirler mi

 34. lenovo p2 telefonum yere düşme sonucu ekranı kırıldı kvk ya yolladım 500tl ekran fiyatı verdiler ücreti ödedim parça olmadığı için değişim kararı verdiler 08.03.2019 da iade belgelerini aldım ve telefonu aldığım turkcell bayiye götürdüm teslim ettim bana değişimin 2-3 ayı bulabileceğini lenovo nun turkiye den çekildiğini işlemin uzun surebileceğini söylediler 1 haftaya bilgi gelir beklemede kalın dediler beklemede kaldım 1-2 hafta hiçbir bilgi gelmedi aradım sordum henüz bir bilgi yok dediler ve 20 iş günü dün doldu hala bir bilgi vesaire yok.Ne yapmam gerekiyor ? 20 iş günü süresi dolacak cuma günü ücret iadesi alabiliyor muyum diye sordum 20 iş günü gibi bir muhabbet cihaz değişiminde yok dediler ? yardım eder misiniz ne yapmalıyım ? 30 gün oldu değişim formlarını şubeye teslim edeli

 35. 02.04.2019 tarihinde yani dha 5 gün önce aldığım samsung a30 cihazı aramada sensör ekranı kapatıyor fakat kulaktan çekince ekran açılmıyor bayiye geri götürdüm tuş kombinasyonu ile sıfırlandı ama ertesi gün yine oldu bu cihaz daha 5 günlük servise yollicaklar fakat ben depişim istiyorum sizce değişim hakkım yokmu

 36. Merhaba ben iki gün önce Samsung J4+ aldım. Telefonun görüntü kalitesi iyi değil beğenmedim iade veya başka bir telefon markası ile değiştirmem mümkün mü bilgilendirirseniz memnun olurum.

 37. Merhaba. Benim cihazım iPhone 6 32GB. 12 gün önce garanti kapsamı içinde servise gönderildi. Sorunu ise pil sağılığının %51’e düşmesi ve en az soğuk havayla temasında kapanıp %10 şarjlı olarak açılmasıydı. Ve bu 2. kez gidişi. Bir önceki gidişinde pil sağlığı %71’e düşmüştü ve servisten geri geldiğinde ‘servis’ yazıyordu batarya sağlığı bölümünde. Telefonun bataryası mı tamir edilir yoksa çevreden de öğrendiğim gibi garanti kapsamındayken %80’in altına düştüğünde yeni cihaz mı gönderilir ? Şimdiden teşekkürler.

 38. Merhaba fatih bey 10 gün önce teknosa’dan Samsung a30 marka akıllı telefon aldım telefon sürekli donuyor ve kasma yapıyordu son olarak açılmamak uzere kapandı ben cihazimin 10 gunluk olmasi sebebiyle tamirini istemiyorum degisim veya iade istiyorum bana yapmam gerekenler hakkinda bilgi verirmisiniz ? Teşekkürler.

 39. Huawei telefonumun kulaklığını 1 ay geçmeden arızalanıyor ve garantiden değişiliyor şimdi 4 kez arızalandı ve götürüp değiştircem 6 aylık telefonumun kulaklığı bozulmuş olacak sorum ben bunu devamlı yapmak zorundamıyıım yoksa firma ne tür bir işlem yapmalı her servise gitmem 1 günümün yok olmasına neden oluyor. Teşekkürler

 40. Merhabalar fatih bey iphone 7 plus cihazimi garantiye yolladim cihazin siviyla temasi oldugu ve kullanici hatasi oldugunu söyleyip geri yolladilar ne yapmaliyim.

 41. Merhaba fatih bey , benim ıphone 6 16 GB telefonum var. Home butonu , ses tuşu , zil kapatma tuşu ve kulaklık girişi bozuldu. Ben bu ürünün yeni sınırını talep edebilirmiyim acaba yanıtlarsanız sevinirim .

 42. Merhaba iphone 5s telefonum var garantisi bitmesine 2 ay kaldi telefonumda yakin zamanda duşme gerceklesmedi fakat ekrani ilk actigimda bi kac kez dokunmatik algılasada ekrana boyuna cizgiler inmekte ve boyuna cizgiler indiginde dokunmatik calismiyor telefonlumun arka kasasinda cok onceden olmus bi kac dusme izi var garanti kapsamindami yoksa kullanici hatasi olarak geri gonderilirmi ? Tesekkurler

 43. İyi günler fatih bey ben iphone 8 plus model cihazını alalı 1 yıl 3 ay felan oldu telefonda ısınma sorunu ve ahizeden ses az geliyordu uygulamalarda ısınıp ekran prlaklığı kısılıyordu şarjım özellikle çok çabuk bitiyordu ekranın köşelerinde ekran açıklığı vardı ve servis telefonun ekranını değiştirmiş ve benim ekranımda hiç bir problem yoktu bende kabul etmedim cihaz değişimi istedim onlarda cihaz değişimş iatediğimi not alacağını fakat genede büyük ihtimal cihaz değişmeyeceğini söyledi ben thh ne başvurup sıfır cihaz talep etsem cihazımı değiştirirler mi

YORUMLAR

Lütfen yorumunuzu girin:
İsminiz nedir?