Garantili ürünlerin tamir süresi, onarım ve iade süreci

831
71419

Telefon Garanti süresi, iade şartları, ürün değişim şartları, azami tamir süresi, ayıplı mal gibi birçok sorunun yanıtını bulacağınız en kapsamlı rehbere hoşgeldiniz. Avuç dolusu para vererek, hevesle cep telefonu alıyoruz. Kullanmaya başlıyoruz ve birkaç gün içinde durup dururken sorunlar çıkmaya başlıyor. Ne yapmalıyız?

Güncelleme Notları: Bu yazı 5 Ağustos 2021 tarihinde güncellenmiş olup. Eksik, değişen bilgi olup olmadığı kontrol edilmiş ve yeni durumlar yazıya eklenmiştir.

Bu yazımızda aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışacağız:

1- Aldığım ürün eksik veya hatalı gelirse ne yapmalıyım?

2- Alışveriş yaparken bilmediğim, anlamadığım bir şart beni mağdur etti ne yapmalıyım?

3- Satın aldığım telefonu iade etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

4- Telefonu garantiye yolladım. 1 aydır telefonu geri alamadım. Azami tamir süresi kaç gündür? Ne yapmalıyım?

5- Cep telefonunda garanti süresi kaç yıldır?

6- Hangi durumlarda cep telefonunu ücretsiz tamir etmek zorundalar?

7- Değişim, ücretsiz onarım veya para iadesi alınamadığı takdirde, nerelere müracat etmeliyiz?

Bu tarz sorularda özellikle, 2013 yılında değiştirilen Tüketici Kanunu’na bakmamız gerekiyor. Biz de yazıyı hazırlarken bunu baz aldık.

iphone-kirik-ekran

28 Kasım 2013 yılında Tüketici Kanunu değişti. Kanunun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. Tüketici kanunun bazı maddelerine bakalım:

Haksız Şart maddesi(5. madde)

 Tüketicinin aleyhinde sonuçlar doğuracak şekilde, satıcı haksız şart öne süremez deniliyor. Ürünle ilgili şartlar tüketicinin anlayabileceği kadar açık ve anlaşılır olmalı.

Ayıplı mal maddesi(8. madde)

Cihazın size anlatılan özellikleri ile size gönderilen cihazın özellikleri uymuyorsa, bu ayıplı mal kategorisine girer. Yine kutusundan eksik malzeme çıkması da bu kategoride.

Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. (Madde 9)

Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur.

Peki ayıplı mal olduğu anlaşılırsa, neler yapılmalı?

ayipli-mal

Madde 11- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Örnek olay: Bu olay bir arkadaşın başına geldi. 

1- Arkadaş A firmasından telefon satın aldı.

2- Arıza nedeniyle cihaz 3 kez servise gitti.

3- Arkadaş tüketici hakem heyetine başvurdu. (A firmasından değil de parayı Apple’dan istedi.)

4- 2 ay sonra tüketici hakem heyeti para iadesine karar verdi.

5- Apple (veya LG farketmez) itiraz etti. Parayı A firmasından istemeli dedi.

6- Tüketici hakem heyeti kararını değiştirmedi. Rapor şöyle:

“Her ne kadar tüketici satıcı firmadan almış olsa da, tüketici talebi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Tüketicinin almış olduğu cihazın iki kere değişmiş olması 3 ncü kez de arızalı olmasından dolayı ayıplı olarak üretilen cihazdan, üretici firmanın sorumluluğu bulunmaktadır. Bilindiği üzere 6502 sayılı yasanın ayıplı mallar başlıklı ispat yükü madde 10(I) fıkrasında teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz hükmü yer almaktadır. Bu nedenle talebin yerinde olduğu anlaşılmakta, ……….. cep telefonunun satıcıya teslim edilerek, fatura bedeli olan  …………… nin tüketiciye iadesine karar verilmiştir.”

Cayma Hakkınızı kullanabilirsiniz

Not: Cayma hakkı uzaktan satışlar için geçerlidir. 6502 sayılı tüketiciyi koruma yasasında, mağazadan görülerek alınan ürünlerde cayma hakkından bahsedilmemektedir. Yine de bazı mağazalar, belirli şartlar altında ürün iadesi alabiliyorlar. Ama bu tamamen onların elinde olan bir şey. 

Uzaktan satışı yapılan ürün için (İnternet, tv vs..);

Tüketici, satın aldıktan sonra on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. (Madde 48)

Not: Yukarıdaki maddenin uygulanmasında sorunlar var. Birçok satıcı firma kutusu açılmış veya sim kart takılmış diyerek ürünün iade edilmesini kabul etmiyor ve sorunlu cihazı servise yönlendirmekle yetiniyorlar.

Azami tamir süresi kaç gündür? (2018)

2017 Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre azami tamir süresi 20 iş günüdür. (İş günü: 13 Haziran 2015 tarihli resmi gazeteye göre ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini ifade etmektedir.)

20 iş günü dolduğunda ne yapabilirim?

Verdiğiniz ürünü 20 iş günü içinde tamir etmedikleri veya size ücret iadesi yapmadıkları takdirde, mail, dilekçe veya posta yoluyla ücret iadesini veya yenisiyle değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Satıcılar 30 gün içinde bu talebinizi yerine getirmekle yükümlüler. Bazı servisler size yeni ürün alabilmeniz için veya ücret iadesi alabilmeniz için rapor veriyor. Siz de bununla satıcı firmaya giderek ya yeni ürün yada para iadesi alabiliyorsunuz.

Ürün servisteyken garanti süresi dolarsa ne yapabilirim?

Cihazınızın serviste geçirdiği süre boyunca ek süre garantinizin sonuna eklenir. Bu yüzden cihazın servisteyken garantisinin dolması mümkün değildir.

Peki sorun yaşadığınızda nerelere başvurabilirsiniz?

MADDE 68 – (1) Değeri 4570 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, 6860 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemelerine başvurulmalıdır. (2018 güncel değerler alınmıştır.)

2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda:

Bu kapsamda 2021 yılı için; büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde değeri 11.330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir belediyesi statüsünde bulunan illerde ise 7.550 Türk Lirası ile 11.330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine ve değeri 7.550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması zorunludur.

(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.

Peki tüketici hakem heyetinin verdiği kararlara itiraz edilebilir mi?

Evet. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edilebilir.

Cihazın garanti süresi nasıldır?

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlamak üzere asgari iki yıldır.

Eğer onarım için garantiye cihazınızı teslim ettiniz ve 20 iş günü içinde cihaz tamir edilmedi veya cihazın tamirinin mümkün olmadığını söylediler. O halde;

Madde 11-

 1. a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 2. b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 3. c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

alo-175-tuketici-haklari

Kafanıza takılan noktaları ALO 175 Tüketici Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.

Mağazadan satın aldığım ürünü hiç kullanmadım. İade edebilir miyim? Değiştirebilir miyim?

Maalesef hayır. Mağazadan bakarak, görerek aldığınız için iade veya değişim hakkınız kanunen yoktur. Ancak işletme bunu yapacağını taahhüt ettiyse yapabilirsiniz. Mal arızalı ise iade veya değişim hakkınız olur.

Birçok hakkım olduğunu okudum. Ancak satıcı bunu kabul etmiyor. Ne yapabilirim?

Size tüketici yasalarının sağladığı hakları satıcı kullandırtmak istemiyorsa tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekmekte. Tüketici hakem heyetinin limitlerini geçen bir alışveriş söz konusuysa tüketici mahkemelerine başvurmalısınız.

Sorunuzu sorun. Sorulara genellikle en geç 24 saat içinde cevap verilmektedir.

Önceki İçerikiPhone nasıl temizlenir?
Sonraki İçerikApple iPad Mini 6 İddialı Bir Ekranla Gelebilir
2009 yılında başladığı web serüvenine TechnoMoji.com ile birlikte devam eden yazar Elektrik Elektronik Mühendisi olup, evlidir. Egemen ve Doğukan'ın babasıdır.

831 YORUMLAR

 1. Merhaba fatih bey 2 yıldır kullandığım telefonun normalde garanti süresi bitiyordu fakat garanti durumu sorguladığımda 2020 yılına kadar garanti kapsamında gözüküyor cihaz asıl sorunum şu ki tam 4 defa ekran sararmasından servise gönderdim ve her seferinde ekran değişip geldi ve şu anda yine ekran sararması mevcut bu 5 ci kez oluyor artık canıma tak etti 2 ayda bir garantiye vermekten cihazı şu anda sıfır kutulu cihaz talep etme yada fatura bedelinin iadesini almam mümkün mü veya bunların dışında ne gibi bir işlem yapabilirim bilgilendirirseniz sevinirim

  • Aynı sorunu ben de yaşadım. Huawei p20 lite aynı sorundan dolayı 4 defa gönderdim. Hepsinde ekran değişti. Şimdi garantisi de bitti. Siz nasıl çözdünüz?

 2. Kolay gelsin a8 plus 2018 kullanıyorum samsung firması güncellemeyi 3.4 kere erteledi bu durumda ayıplı mal olarak iade edebiliyor muyum? Yardımcı olur musunuz?

 3. Merhaba
  Ben samsung A7 2018 aldım daha 1 ay olmadı yazılım güncellemesi geldi güncelledikten sonra daha çabuk şarjı bitiyor ve daha çabuk doluyor.Uygulamaların görünümü kötü oldu.değişim yapmak istesem yapabilir miyim.

  • Merhaba
   Ben Oppo A5 2020 aldım daha 6 ay oldu ki,uygulamalara ağır girme,foto galeriye girer girmez ana ekrana atma ve kilitlenme sorunu ile ilgili servise verdim.Servisten geldiğinde açıklamada “güncellemeler yapıldı”bilgisi vardı.Ama sorunu gideremediler..2.kez verdim servise yine aynı açıklama ve sıkıntıyla geri geldi.Şimdi 3.kez götürücem aynı sorundan dolayı…Sormak istediğim,yeni cihaz talebinde veya ücret iadesi isteyebilir miyim?Daha kaç servise gitmeli ki bu hakları talep edebileyim.. Lütfen cevaplar mısınız?

 4. Merhaba benim telefonum lenovaydı dı fabrika hatasından dolayı değişim olacaktı ama satıcı bana alkatel bir marka telefon verdi lenova ın firması kapanmış onun yerine sana bunu gönderdiler dedi başka bir satıcıda beni kandırdıklarını söyledi ne yapmalıyım şimdiden teşekkür ederim

 5. Merhaba huwai p 20 telefon kaskolu 16 sında arızaya verdim ayın 7 oldu 523.57 arıza bedelini de ödedim 20 günü geçiyor turkcell bayiden aldıydım ne yapmam gerekiyor

 6. Merabalar bende iphone 8 red var telefonun dokunmatiği bazen kendi kendine alıyor hoparlor den ses az geliyor diafondanda aynı şekilde bil ömrü %89 a düştü 1 yılda birde şarj soketi eskisi gibi değil çabuk bırakıyor ve kulaklık takılıyken birden ses gidiyor iyice bastırmak yada çıkartıp tekrar takmak gerekiyor garantiye gönderdiğimde yenisimi gelir tamirmi olur cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

  • Merhaba ben Xiaomi redmi 8a telefonu aldım 2 yıl garantili ve hâlâ garanti süreci devam ediyor. Telefonun ekranında kaymalar ve videolarda duraklamalar oldu. Garantiye 3 kere gönderdim. Video sorununu halletiler fakat ekran hâlâ kaymaya devam ediyor ve sorun bulunamadı diyerek tekrar gönderiyorlar. Ben her garantiye gönderdiğimde yenisini talep etmiştim fakat şimdi iade istiyorum. Garantiye gönderip iade mi talep etmeliyim ne yapmalıyım?

   • Merhaba İrem hanım. Bu konuda;”
    , satın alınan malın ayıplı çıkması durumunda malın tüketiciye teslim tarihinden
    itibaren iki yıl içinde tüketicilerin, bedel iadesi, malın ayıpsız misliyle değişimi, ayıp
    oranında bedel indirimi veya ücretsiz onarımı isteme hakları vardır. Tüketici dilediği
    hakkı kullanmakta serbesttir. Satıcı tüketicinin talebini yerine getirmek zorundadır.” denilmektedir.

 7. Merabalar bende iphone 8 red var telefonun dokunmatiği bazen kendi kendine alıyor hoparlor den ses az geliyor diafondanda aynı şekilde bil ömrü %89 a düştü 1 yılda birde şarj soketi eskisi gibi değil çabuk bırakıyor ve kulaklık takılıyken birden ses gidiyor iyice bastırmak yada çıkartıp tekrar takmak gerekiyor garantiye gönderdiğimde yenisimi gelir tamirmi olur cevaplarsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 8. Merhaba,
  Nokia 6 cihazım garantide tamir süresi 20 iş gününü geçtiği için yeni telefon talebinde bulunmuştum bugün arayıp bu hafta içerisinde yeni cihaz göndereceklerini söylediler ama kutusuz ürün göndereceklermiş bi sorun yaşar mıyım sizce?

 9. Merhaba ben 3 ay önce MediaMark tan huawei mate 20 life aldım kullanıyorum daha 1 buçuk aylıkken telefonla görüşme yaparken benim sesim karşı tarafa gitmemeye başladı karşı tarafın sesi bana gayet güzel geliyor benim sesim gitmiyor hoparlör ile görüşmede sıkıntısız çalışıyor sesim gidiyor bu şekilde görüşme yapabiliyorum bu durumda ne arızası olabilir ne yapmalıyım?

 10. Merhaba, bilgisayarımı garantiden onarım için servise yolladım.Üzerinden 25 iş günü geçti hala bana ürün geri gelmedi, türlü bahanelerle garanti dışı olduğunu kargoya verip iade edeceklerini söylüyorlar.21 İŞ gününü geçirdikleri ve iade yapmamak için sanırım çamura yatıyorlar.Bu durumda ne yapmalıyım, ürünü 25 gün tutup garanti dışı diyebiliyorlar mı ?

 11. Meraba media marktan huawei mate 10 lite aldım . Ürün ilk başalarda çok iyiydi ekranda çizilmeler var benden kaynaklı olarak . Ürünün sıkıntısı video kaydediyorum kayıtı açması için bekliyorum açılmıyor hoporlerden cızırtı geliyordu genel şikayetim kamerada ve video daydı . 24.09.2019 da garantiye gönderdim KVK TEKNİK SERVİS diye bir numaradan mesaj aldım kusurun bende oldugunu 449 tl para yatırmam gerektigini söylüyorlar niçin bozuk oldugunu ne yapacakları hakkında hiç bir bilgilendirme yok . Magzayı aradım bizde gözükmüyor böyle bir ödeme diyor ne yapmalıyım.

 12. İPhone 7 Plus ürünümü aldığımdan beri ses sorunları (sesli görüşme sırasında sesin karşı tarafa kesintili ve net gitmemesi, aynı şekilde hoparlör ile görüşürken sesin karşı tarafa net gitmemesi, kesintili gitmesi, karşı tarafla aynı anda konuşulduğunda ses kesilmesi ve seslerin üst üste binmesi, karmaşıklaşması, video çekimi, görüntülü aramalar, sesli notlar vs… Mikrofonla ilgili olan tüm işlemlerde sesin kesilmesi) sorunları yaşıyorum. Belirttiğim sorunların giderilmesi amacıyla ürünümü garanti kapsamında 2 kez onarım merkezine gönderdim fakat sorunum çözülmedi. Bodrum Gümüş Elma yetkili servis elemanın ve Apple destek Kıdemli Danışmanının da ses sorununa şahit olmasına ve bunu dile getirmesine rağmen hiçbir iyileştirme, çözüm vs… Sunmayıp aylarca oyalayıp maddi manevi mücadele vermemi yok saymışlardır. En son Apple Kıdemli danışmanıyla yaptığım telefon görüşmesinde cihazımın sorununa müdahale edemediklerini, ellerinden bir şey gelmediğini beyan ederek dalga geçer gibi bir kez daha Apple’a güvenimi tam anlamıyla zedelemişlerdir. İletişim aleti olarak iletişim ihtiyacımı karşılaması gereken telefonumla iletişim kuramamakta, maddi manevi zorluklar yaşamaktayım. Şu an telefonumu 3. Kez servise göndermek zorunda kaldım! Yukarıda belirttiğim sebepler ile Tüketici Koruma Kanununca, kullanıcıyı mağdur etmemek amacıyla gereken işlemlerin yapılarak onarımın sağlanması veya paramın iadesinin talep ediyorum. Aksi takdirde yasal süreç başlatacağım.

 13. merhaba öncelikle sitenizi keşfedeli yarım saat bile olmadı gerçekten çok faydalı bir site emekleriniz için çok teşekkür ediyorum facebook da sayfanızı beğendim fakat msj atacak yazacak yer bulamadığım için mail atıyorum
  ben 4 yıldır iphone 6s kullanıyorum ve artık telefonumu değiştirmeye karar verdim iphone 11 pro almayı düşünüyorum
  6si kuzenimden almıştım ve yurtdışı garantiliydi
  ankara kahramankazan da yaşıyorum ve 20 ekim de ankaraya gelip almayı düşünüyorum sorularım şunlar
  ben bu telefonu yurtdışı garantili mi almalıyım ? yurtiçi garantili mi hangisi benim için iyi olur ?
  yurtdışı alacaksam ankarada nereden almalıyım hangi avm hangi apple store tavsiye edersiniz ?
  yurtiçi alın dıyorsanız hangi mağazayı tavsiye edersiniz ( teknosa – medamarkt vatanbilgisayar ? )

 14. Nokia 3 telefonu servise yolladim her aradimda telefonunuz yapılıyor teknik serviste en az 20 kere aradım en son aradimda tlfonunuz son kontrolleri yapılıyor tamirden çıktı bida aramanıza gerek yok bir kaç güne size ulaşır dediler telefonum geldinde yapılmamış halde için de not yazıyor kullanıcı hatası die kullanıcı hatası dilemki öyle bana neden yapıldı deniliyor veya ücretli not düşmüşler bunun la alakalı ne aradılar ne sordular bu konuda bilgisi plan varmı yada ne yapmalıyım.

 15. Merhaba nokia 8 telefonumu garantiye verdim yapamadılar. 3.5ay sonra değişim cihazı dedikleri telefon geldi. Telefon sensörleri görmüyordu. Soft moda alıp yeniden başlatınca görüyordu fakat bu seferde süresi belli olmayacak şekilde reset atıp tekrar sensörleri görmüyordu. Kvk servise verdim. Swap olarak isimlendirilen telefon imei kontrolünde 2senelik telefon olduğunu söylediler. Sıfırda olsa sanırım zamanla sıkıntı yapmış. Anakart sorunlu gelmiş telefon maalesef. 5aydır kullanamıyorum. Bugün 20. İşgünü bitti yani pazarlar hariç. Yarın gidip tekrar değişim isteyeceğim. İnşallah kabul edip kısa sürede telefonu gönderirler.

 16. Merhaba Fatih Bey ben iphone 8 plus kullanıyorum media marktan aldığım telefona kasko yaptırdım bana kaskonun fiyat doğurmadan çoğu şeyi karşıladığı ve garanti süresinin uzadığı daha iyi olduğu söylendi ve bende aldığım gibi yaptırdım bu kaskoyu telefonumda küçük uygulamadan atma karşıya tam ses gitmeme gibi ufak sorunlar vardı bende madiamarkta götürüp baktırayım dedim çünkü kasko yaptırdım ve buna güvendim telefonumun sağ altında bir darbe vardı ama göçük vs yok renk değişti bana fiyat çıkardı bu kasko şirketi bende bunun üzerine internetten şirketin yorumlarını okudum rezalet telefonumu açıp içinden parça çalmamaları için kendim kasko şirketinin yerine gittim ve telefonumun durumunu sordum açılmamasını istediğimi ve acil bir şekilde mağazaya gönderilmesini talep ettim elden vermediler çünkü ben alamazmışım mağazaya yollarlarmış mediamarktada siz mi alırsınız buraya mı gelsin dediler.Telefonum 2 3 gün içerisinde geldi ve kutudan çıkarttım alt kısımda ki civilerin sağ tarafındaki çıkık tam oturtturulmamış ve sağ tarafta o darbe olan yerden telefonum açılmış ve kasasında açılma izi var bükülmüş birşer sokup onu itmişler yani amatörce birşeyler yapıp telefonu bana teslim etmişler açılmadığını söyledikleri halde bende açılmasını istemediğim halde bende bu süreç sırasında öğrendim ki ben apple garantisinden çıkmışım yeni aldığım talafonum daha 2 sene olmadı ben apple garantisini O dandik kaskoyu yaparak reddetmişim.Şuan telefonum mahkeme sürecinde fakat aksiliktir ki telefonumun arka kamera kısmı dün işterinde yere düştü var arka camı kırıldı bu durum acaba mahkemeyi etkiler mi? şimdi bunu yaptırmak istesem apple desteği alamıyorum çünkü sağolsunlar mediamarkt sayesinde bunu reddettim başka biryerde yaptırmaya güvenmiyorum artık

  • Merhaba. Kasko aslında garantiyi bitirmez ama bahsettiğiniz şekilde hasar-ezik zaten garantiyi bitirirdi. Kasko tamir etmeli artık. Apple ile alakalı bir durumun kalmadığını düşünüyorum ben.

 17. Merhaba Bn Samsung aldım teşhir ürünü aldım arkasında çizikle hafiften arka tarafta alt köşede leke var diye garantiye yolladım Değişim talep ettim sonuç ne çıkar sizce kaç gün sürer gelmesi bide yalnız kağıda müşteri hatası yazılmış

 18. Merhaba.migros marketten ixaomi 8lite 6gb ram 128gb bir telefon aldim cihaz 1 gun bile kullanmadan cihaz donma ve acılmaz oldu geri migros gittim ordaki gorevlilerde bakti cihaz acilmiyor servise gonderelim dediler gonderdik ve cihaz 10 gun sonra servisten geldi servis raporunda cihazda sorun tesbit edilememistir yaziyor bi bakalim sim karti takdik cihaz acildi ve 2 dakika demeden donma ve cihaz kapandi bu cihaz nasil sorun yok der servis ne yapmam gerekli 2400 tl copemi atayim.

 19. Telefonumu garantiye gönderdim garanti kapsamında olmadığını söylediler ödemeyi yaptım yapılması için 35 iş günü oldu telefon hala onarımda gözüküyor buna göre ne yapmalıyım

 20. Merhabalar. İphone 6 cihazımın hoparlörü bozuldu fakat servis bunu kullanıcı hatası olarak gördüğü için değişim ücreti talep etti. Hoparlörü öyle kaldı şimdi de mikrofonunda, kamerasında ve ekran hassasiyetinde sorun var. Cihazın 10 ay garantisi var ama sorguladığımda “Telefonla Teknik Destek: Süresi Doldu” ve “Onarım ve Servis Kapsamı: Süresi Doldu” bildirisini gördüm. Bunlar ne demek oluyor?

 21. Merhabalar benim eylül 2017 de telefonumu tamire verdim samsung yetkili servise telefon için servise gittim ama telefonum yapılmadan servis kapanıyor kişilere ulaşmaya çalıştım ulaşamadım müşteri hizmetlerini de çok defa aradım IMei numarasını sordular soyledim her defasında bu imei numarasinda bi cihaz bulunamadı dediler bana bu seferde artik cvp almayinca baskana mail diye bi link vardi ordan bu sefer garanti belgesiyle beraber mail yazdım telefonun iade edilmesi yada zararın karşılanması icin dönüş yaptılar bana ama telefonun belli süre saklandigini konuyla ilgili yardımcı olamayacaklarini söylediler ben bu konuda ne yapmayalım tüketici haklarına başvurduğumda hakkımı alabilir miyim

 22. Merhabalar. Samsung a10 telefon aldim daha 2 ay oldu nerdeyse alali fakat once kendi kendine kapandi acilmadi telefoncu baska moda gecmis diyerek acti ve format atmamizi soyledi. Format attiktan sonra telefon hic acilmadi tekrar aldigimiz yere goturdugumuzde yazilim yuklenmesi lazim dediler ve biz de servise gonderdik. Servisten geldi ve servis urun yurtdisi mali oldugu icin yapamiyoruz diyerek geri gondermis. Bu durumda ne yapmaliyiz. Haberimiz olmadan bize yurtdisi mali satmislar boyle bi haklari var mi. Suan telefon acilmiyor ve ne yapmamiz gerektigini bilmiyoruz

 23. Slm oppo A2020 cep telegonu.aldim 4 ay sonra ekran kilitlendi vodafondan taksitli aldigim icin utunun.2.yil garantisi olmasina.ragmen vodafon.beni teknik servis yerine actirabilecegimi.soyledikleri.normal bir telefoncuya yolladi.telefonum.orda acilmadi formatta ve mobil fix diye bi.numara verdi oraya yollamam.gerek dedi neyse.yolladim tam 1 ayda defalarca aradim.beni.aradilar ve dedilerki.2 hafta once telegonunuzun.ems makinesine.gir.esi.lagzim.onay.veriyormusunuz.bunun.icinde 333 tl.para yollamaniz lagzim.neyse.yolladim 10 gun sonra ems.makinesine.girdi cihaziniz acilmadi dediler yok.yazilim atilacak.dediler.acilmadigini soylediler neyse tam 1ay.oldu artik kendi cabamla oppo orjinal telefonunu.buldum.aradim.oppo bizim.beylik duzunde mobil fix diye.bi bayiyle anlasmamuz uok dedi eeben.neyapacam.her ay taksit oduyorum.dedim vodafonla aldiginiz.bayiyle cozeceksiniz.dedi bayiye gidiyorum.eger telefon acilmazsa biz.bisey yapamayiz diyo telefonum acildimi acilmadimi bilmiyoru. Tamir konusunda ilk defa omrumde.taksitle telefon.aldim.ve ilkdefada boyle.bisey basima.geliyor.neyapmaliyim.bana yardimci.olabilirmisiniz rica.etsem telefonum herzaman.kilitledigim ekran.kilidini kabul etmedi.kilitlendi bu daha alinali 4 ay olan telefon icin kullanici hatasimi oluyor beni aydinlatirmisiniz rica etsem

 24. Merhaba. Ben Huawei marka telefon aldım. Hayalet ekran oluştu. 3 kere servise gönderdim. 3. gönderişimde telefonu değiştirdiler yeni ürün verdiler. Ama telefonu alalı 2 gün oldu ve yine aynı sorun çıktı. Ekranım uygulamaların mesajların görüntüsünü ekranın arkasına kaydediyor. İnternetten aldığım ürünün ücret iadesini talep edebilir miyim?

 25. Merhaba Fatih bey 7ayonce Apple’ı 7cihazı aldım ve bozuk olduğu gördüm mall of İstanbul yetkili servisi verdim ve sesle ekranla alakalı ekran değişimi oldu 20gün sonra aynı şekilde bozuldu ve tekrar aynı servise verdim bu sefer kullanım hatası dediler cihazı yapmadan gönderdiler ve dahada bozdular bunda dolaylıyla tüketici hakları mahkemesi baş vurdum faturam ve raporuyla birlikte baş vurdum tüketici hakları mahkemesine bu sefer şikayetçi olduğum yetkili servise e devlete baktığim zaman servisi değilde cihazı bana satılan kişiye ismi var tekrar tüketici hakları gittiğim anlatim durumu fatura telefonu bana satan kişi ve appele artık kendi aralarında coZeceklerini soyledi ve 56gün oldu halla savunması istedi yaziyor bu durumda nasil bi durum olur telefoncumu cihazı değişecek yoksa Apple mi

 26. Merhaba ben iki gün önce samsung s20 fe aldım. Ve sarj sorunu yaşamaktayım.. ve servise gitmesi gerektiği söyleniyor.kasgoda yaptırmıştım acaba servise gitmesi kasgoyu ve garantiyi yakar mı ama telefon ilk aldığımdan beri böyle

 27. Merhaba..6 gün önce samsung s20 fe aldım ve şarj ile ilgili sorunlar yaşanıyor aldığım yere götürdüğüm de servise gitmesi gerektiği söylendi servise gönderirsem kasgom yanar mi? Ve bazı sebeplerden dolayı iki hafta sonra verebilirim eger bana ayıplı ürün verdilerse bunu nasil öğrenip geri iade edebilirim bunun sadece serviste belli olacağını söylediler

 28. Merhaba.6 gün önce telefon aldım ve şarj sorunu çıktı aldığım yer servise görünmesi gerektiğini söyledi ama ben cihazın ayıplı olfiguni düşünüyorum cihazın iadesini istiyorum servise gönderirse. bu durum mümkün mü? Ve servise bazi durumlardan dolayı 2 hafta sonra göndereceğim bu sorun teşkil eder mi?

 29. Merhaba bende oppo telefon aldım peşin 14 gun de telefon kendileriyle ısınma yaparak aldigim yere götürdüm hicbir ilgilenme sağlamadı ve servise götürmem gerektiği soylenildi şuan 13 gündür serviste olmasına rağmen hicbir geri dönüş sağlanılması yardımcı olabilirmisiniz ne yapmam gerekiyor

 30. Samsun galaxsi A 21 S telefonum ağustos ayında aldım sürekli günde iki üç sefer kendi kendine kapanıp açılıyor 16.02.2021 tarihinde garantiye verdim telefon 15 /30 iş günü içerisinde gelecek dediler acaba bu telefonun iadesi olur mu veya yerine başka bir telefon gönderebilirler mı nasıl hakkımı arayabilirim teşekkürler

 31. Merhaba, Huawei p20 lite telefonum iki yıl içerisinde telefon aynı noktadan ekranın sol üst yerinden 3 defa arıza yaptı ve dokunmatik arızası verdi. Servise 3. Gönderdişimizde garantisinin bitmek üzere olduğunu, bunun ekran değişimi ile çözülemeyeceğini, bunun üretim hatası olduğunu, bu arızayı tekrar edeceğini söylediğimiz halde ekranı değiştirip bize geri gönderdiler. Şimdi aynı yerinden 4. Arızayı yaptı. Garantisi bittiği halde bizi mağdur etmeyeceklerini garanti kapsamında tamir edeceklerini söylediler. Yetkililere bunun çözüm olmadığını bu ürünün fabrika çıkışından kaynaklı bir hatasının olduğunu ve telefonu değiştirmelerini istedim. Bana garantisi bittiği için değişim yapamayacaklarını sadece tamir edebileceklerini ilettiler. Tamam diyorum sorunumu çözün diyorum onuda çözemiyorlar. Bir telefon sürekli aynı noktadan arıza veriyorsa bu ayıplı maldır. Bana ayıplı mal satılmıştır. 4, 5, 6 defa da tamir edilse aynı yerinden, bakın başka bir arızadan bahsetmiyorum, aynı yerinden arıza veriyorsa zaten 2. De yada 3.de değişim yapmalılardı.
  Bu ayıplı mal ile ilgili ne yapabilirim?

 32. Merhaba,
  Biraz muallak bir konuyu danışmak istiyorum. Garanti kapsamında bir ürünü 05.07.2021 tarihinde yetkili servise göndermek üzere satıcı mağazaya verdim. 05.08.2021 tarihinde onarılarak satıcı bayiye geri gönderildiğini öğrendim ancak teslim almaya gittiğimde arızanın devam ettiğini görerek teslim almadım ve yetkili servise geri gönderilmesini istedim. Azami tamir süresi olan 20 iş günü yeniden başlayacak mıdır?

  • Merhaba Ozan bey. Yönetmelik şöyle diyor: “Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.” Cümle kullanım ömrü süresince diye başlıyor. Yani sizi 5 Ağustos günü tekrar servis işlemini başlattı olarak kabul etseler dahi azami tamir süresi işlemeye devam eder. Yönetmelik linki: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19783&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
   10. madde – değişiklik 5

   • Merhaba Fatih Bey,
    Çok sık yaşanan bir mağduriyet hakkında fikrinizi almak istiyorum. Daha önce sorduğum konuda teknik servis ürün hakkında değişim/iade talebini onayladı. Ancak firma o ürünün aynı modelinin stoklarında olmadığını öne sürerek değişimi kabul etmiyor. Ürünün aynı modeli az sayıda stokla internette başka firmalarda mevcut. Ancak distribütör Türkiye’ye getirmiyor şuanda. Ücret iadesini kabul etsem muadil bir bilgisayar şuan iki katı fiyatta. Ayıplı olduğu kabul edilen bir mal hakkında benim bir hatam yok ama mağdur oluyorum. Bu konuda bir çözüm öneriniz veya tecrübeniz var mıdır?

    • Merhaba. Apple muadil bir ürün değişimi yapamadığı zaman üst modelini veriyor. Bahsettiğiniz firma da sizi mağdur etmemek için bunu yapmalı. Yapmazlarsa siz tüketici hakem heyetine başvurarak ücret iadesi değil, ürün değişimi talep etmelisiniz. Para iadesi talep ederseniz faturadaki fiyatı alabilirsiniz. Ürün değişimi derseniz böyle bir sorununuz olmaz.

 33. Merhaba ben iki gün önce samsung s 20 fe Aldım. Ama telefonun aşırı ısınma ve hizli şarj tüketimi sıkıntısı var ilk kullanmaya başladığım andan beri kendini gösterdi. Bu telefonun iki versiyonu üretilmiş ilk versiyonunda benim gibi çok şikayet eden insan olduğu için samsung üretime işlemciyi değiştirip yeni versiyonu koymuşlar. Şu an benim kullandığım versiyonun üretimi kalkmış ama ben bunu neden bilebilirdim değişim yada iade olmuyor sim takıldığın sonra ikinci ele giriyo dedi telefoncu bu durumda ne yapmam gerekir?

 34. meerhaba ben xamıo redmı pro10 aldım denız suyu sıcradı ve telefonum kapandı acılmadı neyse garantıye verdım tabı denız suyu olunca bızım hatamız garantı kapsamında değildi, olsun yapılsın dedık bir önce tatiildeydik bu arada 3 hafta kalcaktık izmirde ,bize xaımo magazası 7 iş günü verilir dedi en fazla da 21 iş günü demeselerde biz biliyorduk neyse kabul ettik yapıldııgnda ıstanbuldaki adresımıze gonderım saglanacaktı yetişmezse ki hala haber yok parca beklenıyor deniliyor arıyoruz hızldırıcaz deniliyor yada yurtdısından geliyormuş falan dendi en son aradıgımızda velhasıl mağdurum telefonum yok eskı bır telefonum da yok iletişim saglayamıyorum cok zorlanıyorum iş yerinde ve aile , özel hayatımda sıkıntı yasıyorum ne yapmalıyım sizce ?

 35. Merhaba, 33 gün (25 işgününde) teslim edilen yazıcım için tüketici hakem heyetine başvurduğumda değişim ya da parasının iadesi dışında ne gibi bir sonuç çıkabilir? Aynı yazıcıyı almaya kalksam bile fiyatında 900 lira civarında bir artış mevcut.

 36. Merhaba telefonumu medi markt tan aldım servise gönderdim yanlız problemi çözemeden geri gönderdiler bende tekrar gönderdim ekim 22 de gönderdim yeni telefon yada para iade hakkım doğmuşmudur acaba teşekkürler

 37. Merhaba ben de size şöyle bir soru soracaktım.Aldigim ürünün arızalı olduğunu düşündüğüm için aldığım bayiye geri götürdüm,onlar da bana yetkili servise başvurmam için telefon numaralarını verdiler.Ben kendim yetkili servise başvurulması için ürünü satın almış olduğum bayiden istek yaptığımda da benim adıma ürünü gönderemeyeceklerini ürünü bizzat benim göndermem gerektiğini ve yetkili servise kendimin başvuruda bulunması gerektiğini söylediler.Benim kanuna göre satıcıdan böyle bir talepte bulunma(ürünü satıcıya bırakarak adıma yetkili servise basvurulmasini isteme)
  hakkım mevcut mudur, teşekkürler

  • İlgili madde şu şekilde: 6502 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik
   haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda; malın firmaya ya da yetkili
   servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ilgili olarak tüketiciden nakliye,
   posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi bir ad altında
   hiçbir ücret talep edilemez.

   Demek oluyor ki satıcı firmaya da ürünü iade edebilirsiniz. Onlar servise iletmekle yükümlüler.

 38. Media market bı telefon aldım ve Media marketin kasgosunu yaptrdim kamerada bı sorun oluştu 4 ay içinde Media markete verdim garantiye yolladılar Samsung drek benimle iletişime geçin degiskm ve para iadesi yapabiliriz dediler ve para iadesini aldım daha sonra Media marketi aradım benim bu cihazın sorunlu olduğu için Samsung para iadesi yaptı bu ürüne ben kasgo yaptırdığım içinde sizden kasgo bedeli istiyorum dedim ama bir haftadi beni oyaliyorlar ne yapmam gerekli

  • Tüketici hakem heyetine şikayet edeceğinizi, şikayet sitelerinde yazacağınızı, ekşi sözlük yazarı olduğunuzu vs. söyleyin. Yola gelmezlerse tüketici hakem heyetine şikayet edin. Şikayetvar’a yazın.

 39. Merhaba fatih bey ben samsung a52 model bir cep telefonu aldım telefonu alalı iki ay oldu ve ben arama yaptığım zaman karşı taraf beni net duyuyor fakat ben karşı tarafın sesini ciriltili duyuyorum ayrıca medya hoparlorunde de samsung members dan hoparlör testi yaptığımda bariz cirilti duyuluyor iki kez servise gittim ilkinde yazilim guncelleyip geri verdiler ikincisinde ürün değişimi istedim yine yazilim guncelleyip geri verdiler ama operatorden volte yi 4.5 g yi kapatmam dahilinde problemin çözüleceğini söylediler kapattım çözülmüyor hala sorun var. Ayrica samsung destekten aradılar dedim 4.5 g özelliği olan ürünün özelliğini niye kapatıyorum. Ürün değişimi talebi ile yine gideceğim servise sizce nasıl bir yol izlemeliyim. Ne yapmalıyım parça değişimi istemiyorum çünkü cihaz illaki açılınca başka bir yerinde sorun oluyor servislerde. Her seferinde servis ses kontrolleri iyi diyip diyip veriyor ama ben hala ciriltili dinliyorum karşı taraf konuşurken ürün değişimi olmaz mı kaç kez daha servise gitmeliyim ürün iadesinin onaylanabilmesi için?

  • Verdiğiniz ürünü 20 iş günü içinde tamir etmedikleri veya size ücret iadesi yapmadıkları takdirde, mail, dilekçe veya posta yoluyla ücret iadesini veya yenisiyle değiştirilmesini talep edebilirsiniz. Satıcılar 30 gün içinde bu talebinizi yerine getirmekle yükümlüler. Bazı servisler size yeni ürün alabilmeniz için veya ücret iadesi alabilmeniz için rapor veriyor. Siz de bununla satıcı firmaya giderek ya yeni ürün yada para iadesi alabiliyorsunuz.

 40. Merhaba fatih bey beş gün önce oppo a 16 aldım teşiri olmadıgı için telefonu inceleme fırsatım olmadı satıcı paketli olarak sözleşmeyi yaptı açtıgımda kamerası berbet durumdaydı istefigim düzeyde diyildi moralim çok bozuldu satıcı ayarlamaya calıştı görüntü kalitesiz kendilerinde kabul etti bu telefonun orjinali kamerası böyle dediler bu durumda ne yapmalıyım bu konuda bir hak taleb edebilir miyim tesekkürler.

  • Merhabalar. Yüzyüze bakarak aldığınız için 14 gün iade hakkınız olmuyor. Orjinalinde de kamerası böyleyse tamir veya özürlü mal sayılması durumu da olmuyor. Gördüğüm kadarıyla yapabilecek bir şey yok. Siz yine de bu ürünün başka bir modelinin kamerasına da bakın. O kadar kötü olmaması lazım

 41. Merhaba
  Bir ünlü internet sitersinden aldığım Bluetooth kulaklığım arızalandı. Ürünü 18.01.2022 tarihin de aldığım siteye kargoladım ve yasak süreç 19.01.2022 tarihinde başladı. Ama bu tarih oldu hala ürünümden bir haber alamıyorum her aradğım da destek talebi oluşturuldu sizleri arayacağız diyip duruyorlar ama kimse aramıyor. Servisten haber beklediklerini söylüyorlar devamlı. Bu konu hakkında net olarak ne yapmam gerekiyor?

 42. Merhaba bir hafta önce oppo bir telefon aldım ekran kaydırma ile ilgili bir sorunu var video da çektim bununla ilgili ne yapabilirim iadesi mümkün müdür

 43. Ben ürünü 8000tl ye aldım daha 9 aylık bilgisayar servis yapamayacağını söylüyor ana karti yanmış parça bekleniyormus gelmiyormus vs.iade ve para alacağımı söylüyor.peki aynı ürün veya yakını şu an 14-15 bin TL benim bu aradaki zararımı kim karşılayacak….

 44. Merhaba 3 ay oldu Samsung bulaşık makinesi arıza verdi sebebi elektrik kesintisinden dolayı motor arıza yapmış garanti kapsamında sayılıyor değil mi

 45. Telefonu aldım gunden beri donma kasma sorunu vardı bide YouTube da donma sorunu vardı bende servise gonderdim cankaya Ankaraya dokunnatik arızalı ekran değişti tüm testler tamam diyor donma kasma sorunu onda mı oldu

 46. Mrb. Ben opporeno5lite aldım. Bir hafta sonra kamerada sorun yaşadım. Aldığım yere gittim arızayı kendi gözleri ile gördüler. Telefonu açıp kapattılar çekilen foto kendiliğinden silindi ve daha sonraki çekimlerde sorun olmadı. Sonrasında bir hafta sonra çekilen fotolarda kaymalar oluştu. Bunun dışında uygulamalara girdiğim an direk ana ekrana atma oldu ve telefonun kendiliğinden işiği gidip gelmeye başladı ekran renkleri birbirine karıştı en sonundada kapandı ve bir saat boyunca açılıyor modunda göründü ve hiç açılmadı. Garantiye gönderdim 11 gün sonra geldi ve belgede (aynı model ile eşleşmesi yapıldı sorun bulunamadı) yazıyor. Kabul etmedim ve aynı gün tekrar garantiye gönderdim 14 gün oldu. Ben tlfnun iadesini düşünüyorum fakat aldığım yer benden ispat istiyor. Tlfnun 1dk 33sn açılmama videosunu ve bozuk fotoları verdim. Hepsine bir bahane uydurdu kabul etmedi başka kanıt istiyor. Ne yapmalıyım hiç bilmiyorum lütfen bilgi verin. Tlfn hala tamirde.

 47. merhabalar ben samsung yetkili mağazasından 2021 haziran ayında telefon aldım 10 ay sonra telefona gelen güncelleme sonrası kamerası arızalandı müsteri temsilcisini aradım o gün telefonun 2020 yılında alındığını 5 gün içinde garantisinin dolacağını söylediler . faturam var faturanın üzerinde meil seri numarası olamasına rağmen mağazanın kapandığını sebep göstererek garantisinin dolduğunu söylediler. hakem heyetine başvurdum ama mağaza iflas etmiş durumda şimdi ben ne yapmalıyım. elimde fatura var ama ne değişimi nede garantiyi kabul etmiyor samsung firması. bunun için samsung firmasınıda hakem heyetine şikayet edebilir miyim. tşk

YORUMLAR

Lütfen yorumunuzu girin:
İsminiz nedir?